PLAY 2 DRINK vs PRO CLUB 2-3 – INTERVIEWS

BIG MATCH

Torneo ESTATE 2024 – 3a Giornata – INTERVIEWS

PLAY 2 DRINK vs PRO CLUB 2-3 del 25.06.2024

Interviste a Marco Botter (PLAY 2 DRINK) e Nicolò Cason (PRO CLUB)